MICHAŁ ASMAN - Twój Osobisty Doradca Finansowy

Referencje


  www.michalasman.bblog.pl jest jednym z niewielu polecanych przez portal www.kupfranki.pl, który jest serwisem osób spłacających kredyty walutowe.

Santander naruszył zapisy umowy kredytowej

2015-06-23 22:21:22, komentarzy: 0

Santander twierdzi, że nie naruszył zapisów umowy kredytowej dotyczącego oprocentowania. Jak można tak twierdzić jak czytając w umowie kredytowej &4 ust 1 podpunkt e jest zapis że: dokonywana przez Bank zmiana oprocentowania nie przekroczy ( odpowiednio) najwyższej zmiany wymienionych wyżej wskaźników, które miały wpływ na zmianę stopy procentowej w tym przypadku chodzi o LIBOR1M .  

 W dniu 10-11-2008 r. zamiast obniżyć oprocentowanie z 4, 35% na 3, 35% podniósł je, na 5, 35% co spowodowało, że kredytobiorcy mają oprocentowanie swojego kredytu na poziomie 4, 35 % zamiast mieć 2, 35 % w okresie od 30-03-2009r. dla waluty CHF.

Jest to naruszenie umowy przez BANK w &4 ust 1 podpunkt e mówi że: dokonywana przez Bank zmiana oprocentowania nie przekroczy ( odpowiednio) najwyższej zmiany wymienionych wyżej wskaźników, które miały wpływ na zmianę stopy procentowej w tym przypadku chodzi o LIBOR1M , który spadł a nie poszedł w górę o prawie 1% od 15-02-2007 do 10-11-2008 roku.

Ponadto libor 1M jest od dłuższego czasu na poziomie -0, 80%, tak więc oprocentowanie tego kredytu powinno być w teraz w granicach 1, 5%, a do tego nie są potrzebne żadne zmiany w umowie kredytowej w formie aneksu

 

W czasie rozmowy ze mną Pan Marcin był zdania że na podstawie zapisu w umowie Zarząd Banku może podnosić lub obniżać oprocentowania jego kredytu według swojego widzi misie. Dopiero jak mu uświadomiłem, że wcale tak nie jest tłumacząc szczegółowo &4 jego umowy kredytowej przyznał mi rację ze był w błędzie.

    W piątek 19-06-2015 r. Pan Marcin po rozmowie ze mną zadzwonił na infolinię Santandera z której sporządził poniższą notatkę. Proszę zwrócić na ostatnie zdanie w tej notatce: Pani stwierdziła, że wcale nie musiałem podpisywać aneksu i pozostać przy starym oprocentowaniu

 
Witam

Pani na infolinii w Santander z uporem maniaka tłumaczyła mi, że podczas trwania
umowy od 2005 roku do 2015 oprocentowanie kredytu było ustalane wyłącznie w
oparciu o decyzję banku, po dłuższej rozmowie zobaczyła, że nie odpuszczam i
doszliśmy do wniosku, że jednak decyzje banku były podejmowane w oparciu o zmiany
stóp procentowych w Szwajcarii. Zadałem jej pytanie dla czego w tym całym okresie
oprocentowanie mojego kredytu ciągle rosło nawet jak stopy były opuszczane, na co
Pani odpowiedziała, że to nie możliwe że bank zrobił coś w brew umowie. Po tym jak
powiedziałem, że z punktu 4 mojej umowy wynika, że oprocentowanie jest zależne od
stawki Libor 1 i w 2008 roku zamiast zmaleć jak było to przy umowach w innych
bankach to Santander na odwrót podniósł mi oprocentowanie łamiąc w ten sposób
warunki umowy &4, po krótkiej przerwie Pani stwierdziła, że nie wie, jaki był Libor
w 2008 roku i jak coś mi się nie podoba to mogę napisać pismo, tym samym ucięła
wątek. Kolejne moje pytanie odnosiło się do aneksu, który musiałem ostatnio
podpisać żeby przejść na Libor 6m , to jest dla mnie w ogóle nie zrozumiałe, po co
mam przechodzić na zmienny libor jak i tak już na nim jestem? Tylko, że różnica
jest taka, że wcześniej na zmiennym liborze miałem oprocentowanie 4, 35% a jak
podpisze aneks to jakimś cudem zrobi się 1,93% i tu już widać jak wcześniej i o
ile procent bank oszukiwał klientów, żeby tego było mało stała marża, która była
podczas podpisania umowy 0% nagle się zrobiła 2,7%, na moje pytanie, jakim
prawem bank podniósł mi tak mocno stałą marże Pani stwierdziła, że wcale nie
musiałem podpisywać aneksu i pozostać przy starym oprocentowaniu....
Mam nadzieję, że to bezprawie i oszukiwanie ludzi w tym kraju kiedyś się skończy.

Pozdrawiam

Marcin Kociszewski

 
Moja odpowiedź

Bank w 10-11-2008 r. zamiast obniżyć oprocentowanie z 4, 35% na 3, 35% podniósł je na 5, 35% co spowodowało, że kredytobiorcy mają oprocentowanie swojego kredytu na poziomie 4, 35 % zamiast mieć 2, 35 % w okresie od 30-03-2009r. dla waluty CHF.

Jest to naruszenie umowy przez BANK w &4 ust 1 podpunkt e który mówi że: dokonywana przez Bank zmiana oprocentowania nie przekroczy ( odpowiednio) najwyższej zmiany wymienionych wyżej wskaźników, które miały wpływ na zmianę stopy procentowej w tym przypadku chodzi o LIBOR1M , który spadł a nie poszedł w górę o prawie 1% od 15-02-2007 do 10-11-2008 roku.

Ponadto libor 1M jest od dłuższego czasu na poziomie -0, 80%, tak więc oprocentowanie tego kredytu powinno być w teraz w granicach 1, 5%, a do tego nie są potrzebne żadne zmiany w umowie kredytowej w formie aneksu.

W dniu podpisania umowy kredytowej 20-07-2005 obowiązywało oprocentowanie zmienne dla kredytu we frankach szwajcarskich 2, 96%.  To o  ile bank może podnosić lub obniżać oprocentowanie kredytu decyzję w przedmiocie ustalenia zasad oprocentowania kredytów na bazie stopy zmiennej oraz ich wysokości i zmianie podejmuje Zarząd Banku na podstawie &4 ust 1 podpunkty b, e oraz ust. 2 zapisanym w umowie kredytowej.

 

&4 w w/w umowie brzmi następująco( w t5ej umowie interesuje nas libor 1M dla CHF)

1. Wysokość stopy oprocentowania może ulegać zmianie w każdym czasie, odpowiednio do zmiany jednego lub kilku z niżej wymienionych czynników:

a) zmiana stopy procentowej kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego lub zmiany wysokości tzw. Stopy interwencyjnej NBP,

b) zmiany oprocentowania 1 miesięcznych lokat na rynku międzybankowym według notowań Reuters”a (strona WIBOR, LIBOR, EUROLIBOR),

c) zmiany stopy rezerwy obowiązkowej banków wynikające z obowiązujących Bank przepisów,

d) zmiany publikowanego przez prezesa GUS średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem,

e) zmiany marży uzyskiwanej przez BANK w odniesieniu do danego Kredytobiorcy, obliczanej jako różnica pomiędzy nominalnym oprocentowaniem danego kredytu, zweryfikowanym o rezerwę utworzoną przez BANK, a stawką WIBOR 1M, LIBOR 1M, albo EUROLIBOR 1 M, przy czym dokonywana przez Bank zmiana oprocentowania nie przekroczy ( odpowiednio) najwyższej zmiany wymienionych wyżej wskaźników, które miały wpływ na zmianę stopy procentowej.

2. Decyzję w przedmiocie ustalenia zasad oprocentowania kredytów na bazie stopy zmiennej oraz ich wysokości i zmianie podejmuje Zarząd Banku.

3. stopa oprocentowania zmieniona zgodnie z postanowieniami ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu obowiązuje od dnia wprowadzenia zmienionej stawki przez Bank. Bank pisemnie zawiadomi Kredytobiorcę o zmianie oprocentowania przesyłając aktualny „Harmonogram spłat” Koszt korespondencji ponosi Kredytobiorca.

4. Zmiana oprocentowania kredytu, zgodnie z postanowieniem ust. 1-3 nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga aneksu.

5. Od kredytu naliczane są odsetki od faktycznego zadłużenia kredytobiorcy z zastrzeżeniem postanowień & 5 ust 8 i 9 niniejszej Umowy

 Na poniższej analizie zmiany oprocentowania  BANK podnosił i obniżał je na podstawie wahań stawki LIBOR 1M, tylko nie wiem, dlaczego po spadku LIBOR 1M który spadł o prawie 1% w dniu 10-11-2008 r. zamiast obniżyć oprocentowanie z 4, 35% na 3, 35% podniósł je na 5, 35%, a to jest naruszenie umowy przez BANK w &4 ust 1 podpunkt e, który mówi, że dokonywana przez Bank zmiana oprocentowania nie przekroczy ( odpowiednio) najwyższej zmiany wymienionych wyżej wskaźników, które miały wpływ na zmianę stopy procentowej.

 Analiza zmiany oprocentowania od momentu uruchomienia kredytu przedstawia się następująco:

2,96% w okresie od 2005-07-20 do 2006-05-24 dla waluty CHF

3,21% w okresie od 2006-05-25 do 2007-02-14 dla waluty CHF( jest OK.)

 4,11% w okresie od 2007-02-15 do 2007-11-01 dla waluty CHF (jest OK.)

4,35% w okresie od 2007-11-02 do 2008-11-09 dla waluty CHF (jest OK.)

5, 35% ( powinno być 3,35%)w okresie od 2008-11-10 do 2009-03-29 dla waluty CHF

4, 35 % ( powinno być 2,35%)w okresie od 2009-03-30 do 2030-07-24 dla waluty CHF

Teraz oprocentowanie tego kredytu powinno być na poziomie 1,5 %.

 

 Libor 1M jest od dłuższego czasu na poziomie -0, 80%, tak więc oprocentowanie tego kredytu powinno być w teraz w granicach 1, 5%, a do tego nie są potrzebne żadne zmiany w umowie kredytowej w formie aneksu.

Pismo z Santander 

 

Santanderze w umowie kredytu hipotecznego nominowanym do CHF z dnia 20.07.2005r. decyzję w przedmiocie ustalenia zasad oprocentowania kredytów na bazie stopy zmiennej oraz ich wysokości i zmianie podejmuje Zarząd Banku na podstawie &4 ust 1 podpunkty b, e oraz ust. 2 zapisanym w umowie kredytowej, a nie na podstawie Regulaminu udzielania kredytów/pożyczek hipotecznych jak BANK podał w piśmie z dnia 30 marca 2015r

« powrót

Dodaj nowy komentarz


(...)Działa Pan na rynku finansowym ponad 11 lat. Na czym polega Pańska działalność? Jakiego rodzaju usługi oferuje pan swoim klientom?

Posiadam szeroki wachlarz usług, ale skupiam się na ogólnie pojętym, niezależnym doradztwie finansowym. Długoletnie doświadczenie pozwoliło mi na stworzenie kompleksowej oferty w zakresie finansów. Można w niej znaleźć usługę doradztwa inwestycyjnego, walutowego oraz kredytowego.
Oferuję pomoc w uzyskaniu kredytu i doradztwo w zakresie jego efektywnej spłaty. Jednocześnie jestem gotów podjąć się negocjacji z instytucjami finansowymi. Świadczę również konsultacje w dziedzinie zarządzania zgromadzonymi środkami finansowymi. Korzystając z moich porad można zyskać od kilku tysięcy do nawet wielu milionów złotych a
klienci coraz częściej to doceniają. Poddaję także szczegółowej analizie konkretne oferty, z którymi przychodzą do mnie klienci i pomagam w wyborze. W ostatnim okresie bardzo często mam do czynienia z klientami, którzy zaciągnęli kredyty czy pożyczki w których ukryte są bardzo wysokie koszty.....
"Mówisz Mosz "Czy powinniśmy jak najszybciej przyjąć euro? Adwersarzami są Sergiusz Najar (były wiceminister infrastruktury oraz spraw zagranicznych) oraz dr Bogusław Grabowski (były członek Rady Polityki Pieniężnej) Kurs 3,5 zł. za Euro najlepszy dla Polskiej gospodarki.( michalasman.bblog.pl)

Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych